Fotogalerie

Vstupem na akci souhlasí návštěvníci s pořizováním fotografií a zvukových a zvukově obrazových záznamů své osoby. Tyto fotografie, zvukové a zvukově obrazové záznamy mohou být pořadatelem použity bezplatně pro jakékoliv reklamní, propagační a podobné účely. V případě, že nechcete být snímáni, obraťte se, prosím, na výbor Spolku Jindřicha Šimona Baara - Ořech.


Koncert pod lípou 2024

16. června 2024 Spolek JŠB - Ořech, z.s., ve spolupráci s farností a obcí Ořech, uspořádal, ve farním dvoře, komponovaný kulturně-duchovní program. Žáci & učitelé SZUŠ Řeporyje a kapela The Brownies připravili všem přítomným nevšední zážitek. Děkujeme účinkujícím a všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě a organizaci této akce. 

Fotografie: Jiří Zamouřil 
                    

Cyklovýlet podél Berounky 2024

20. května 2024 výbor Spolku JŠB – Ořech, z.s., pořádal cyklovýlet na zajímavá místa podél řeky Berounky. Moc děkujeme všem, kteří se podíleli na zajištění krásného výletu. 

Letní putování po stopách J. Š. Baara - 2023

5. srpna 2023 výbor spolku uspořádal pouť do Putimi a Písku, po stopách Jindřicha Šimona Baara. V Putimském kostele sv. Vavřince byla sloužena mše svatá. Duchovní slovo pronesl P. Maxmilián Koutský, CFSsS, který, mimo jiné, ukázal na nadčasovost hodnot, o kterých psal J. Š. Baar. Na místním hřbitově jsme se poklonili památce P. Josefa Baara a Jana Cimbury. Po zhlédnutí dalších místních zajímavostí následovala, neméně zajímavá, návštěva Písku. Poděkování patří všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě a průběhu poutě. 

 

Koncert pod lípou 2023

24. června 2023 Spolek JŠB - Ořech, z.s., ve spolupráci s farností a obcí Ořech, uspořádal, ve farním dvoře, komponovaný odpolední program s hudbou a zpěvem. Žáci & učitelé SŽUS Řeporyje a kapela The Brownies předvedli skvělý výkon, za který moc děkujeme. Velkému zájmu se těšila výstava knih J.Š. Baara, v místním kostele, ze soukromé sbírky ing. Václava Hlaváčka. Děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě a organizaci tohoto kulturně-duchovního programu.

Cyklovýlet do Únětic

20. května 2023 výbor Spolku JŠB – Ořech, z.s., pořádal cyklovýlet do Únětic, kde působil jako kaplan Jindřich Šimon Baar. Moc děkujeme všem, kteří se podíleli na zajištění krásného výletu. 

Letní putování po stopách J. Š. Baara - Klobuky

13. srpna 2022 výbor Spolku JŠB - Ořech, z.s. uspořádal výlet (pouť) do Klobuk u Slaného a okolí (Třebíz) po stopách spisovatele, básníka a bývalého ořešského faráře Jindřicha Šimona Baara. Na závěr programu byla sloužená společná poutní mše sv. ke cti sv. Vavřince, jemuž je místní kostel zasvěcen.  

Autor fotografií: Max Legler

Cyklovýlet do Stochova

16. července 2022 výbor Spolku JŠB – Ořech, z.s., pořádal cyklovýlet do Stochova, kde působil jako kaplan Jindřich Šimon Baar. Moc děkujeme všem, kteří se podíleli na zajištění této dobrodružné akce. 

Koncert pod lípou

4. září 2021 výbor Spolku JŠB - Ořech, z.s., ve spolupráci s farností a obcí Ořech, uspořádal, ve farním dvoře, komponovaný odpolední program s folkovou hudbou, zpěvem, recitací Baarových textů. Děti ze ZŠ Ořech prezentovaly své práce s tematikou spojenou s kostelem a s osobou Jindřicha Šimona Baara. Moc děkujeme za pořízené fotografie paní Jitce Dosoudilové.


Klenčí pod Čerchovem a okolí