Fotogalerie

Vstupem na akci souhlasí návštěvníci s pořizováním fotografií a zvukových a zvukově obrazových záznamů své osoby. Tyto fotografie, zvukové a zvukově obrazové záznamy mohou být pořadatelem použity bezplatně pro jakékoliv reklamní, propagační a podobné účely. V případě, že nechcete být snímáni, obraťte se, prosím, na výbor Spolku Jindřicha Šimona Baara - Ořech.


Cyklovýlet do Únětic

20. května 2023 výbor Spolku JŠB – Ořech, z.s., pořádal cyklovýlet do Únětic, kde působil jako kaplan Jindřich Šimon Baar. Moc děkujeme všem, kteří se podíleli na zajištění krásného výletu. 

Letní putování po stopách J. Š. Baara - Klobuky

13. srpna 2022 výbor Spolku JŠB - Ořech, z.s. uspořádal výlet (pouť) do Klobuk u Slaného a okolí (Třebíz) po stopách spisovatele, básníka a bývalého ořešského faráře Jindřicha Šimona Baara. Na závěr programu byla sloužená společná poutní mše sv. ke cti sv. Vavřince, jemuž je místní kostel zasvěcen.  

Autor fotografií: Max Legler

Cyklovýlet do Stochova

16. července 2022 výbor Spolku JŠB – Ořech, z.s., pořádal cyklovýlet do Stochova, kde působil jako kaplan Jindřich Šimon Baar. Moc děkujeme všem, kteří se podíleli na zajištění této dobrodružné akce. 

Koncert pod lípou

4. září 2021 výbor Spolku JŠB - Ořech, z.s., ve spolupráci s farností a obcí Ořech, uspořádal, ve farním dvoře, komponovaný odpolední program s folkovou hudbou, zpěvem, recitací Baarových textů. Děti ze ZŠ Ořech prezentovaly své práce s tematikou spojenou s kostelem a s osobou Jindřicha Šimona Baara. Moc děkujeme za pořízené fotografie paní Jitce Dosoudilové.


Klenčí pod Čerchovem a okolí