4. září 2021 výbor Spolku JŠB - Ořech, z.s., ve spolupráci s farností a obcí Ořech, uspořádal, ve farním dvoře, komponovaný odpolední program s folkovou hudbou, zpěvem, recitací Baarových textů. Děti ze ZŠ Ořech prezentovaly své práce s tematikou spojenou s kostelem a s osobou Jindřicha Šimona Baara. Moc děkujeme za pořízené fotografie paní Jitce Dosoudilové.