16. července 2022 výbor Spolku JŠB – Ořech, z.s., pořádal cyklovýlet do Stochova, kde působil jako kaplan Jindřich Šimon Baar. Moc děkujeme všem, kteří se podíleli na zajištění této dobrodružné akce.