22. dubna 2022 výbor JŠB - Ořech, z.s. navštívil Klobuky, kde působil Jindřich Šimon Baar v letech 1899–1909.
Návštěva se uskutečnila na základě pozvání zástupců místní obce (Vladimír Procházka, člen zastupitelstva a Ludmila Zichová, emeritní učitelka).