7. srpna 2021 výbor Spolku JŠB - Ořech, z.s. uspořádal výlet do Klenčí pod Čerchovem a okolí po stopách spisovatele, básníka a bývalého ořešského faráře Jindřicha Šimona Baara.