1. Spolek Jindřicha Šimona Baara - Ořech 

  2. iniciuje a podporuje komunitní činnost v historickém areálu fary v Ořechu, kde žil a tvořil Jindřich Šimon Baar. Tato činnost, založená na křesťanských hodnotách, může přispívat
    k plnohodnotnému životu a k vytváření občanské společnosti nejen v nejbližším okolí.