Firemní dárcovství

Staňte se partnerem:

Spolek hledá dlouhodobé partnery, kteří by finančně podporovali jeho činnost. Vaše společnost má možnost stát se:

  • generálním partnerem naší organizace
  • hlavním partnerem určitého projektu
  • jedním z partnerů určitého projektu

Darujte nám finanční dar

Darujte nám materiální dar

Náš spolek můžete podpořit věnováním materiálního daru, např.: kancelářský a  papírnický materiál, flipchart papíry, čisticí prostředky, toaletní potřeby, počítače a pod.

Poskytněte nám zdarma službu

Náš spolek podpoříte bezplatným nebo cenově zvýhodněným poskytnutím služeb, např.: školení, překladatelská činnost, redakční činnost, tisk materiálů, reklamní prostor ve firemních materiálech, pomoc při zpracovávání grantových žádostí apod.